نشست دو جانبه باقری و مورا در وین برگزار شد


تهران – ایرنا – نشست دو جانبه مذاکره‌کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران با هماهنگ‌کننده اروپایی گفت‌وگوها در وین برگزار شد.


به گزارش خبرنگار سیاست خارجی ایرنا، دیدار دو جانبه علی باقری مذاکره‌کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران و انریکه مورا هماهنگ‌کننده اروپایی گفت وگوها در وین برگزار شد.


روز گذشته نیز چند دیدار دوجانبه میان باقری و مورا و همچنین جلساتی میان روسای هیأت‌های ایران، روسیه و چین برگزار شده بود.


امروز مذاکرات وین به نقطه دشوار و پیچیده خود رسیده و جنگ اراده‌ها آغاز شده است. دور هشتم مذاکرات که از ۶ دی ماه در وین آغاز شده، یکی از طولانی‌ترین دورهای مذاکرات است و شرکت‌کنندگان سرگرم تکمیل پیش‌نویس متن توافق و تصمیم‌گیری در مورد برخی موضوعات اختلافی بوده‌اند.