زمان لازم برای یادگیری گیتار کلاسیک + معرفی علی رضا اشرف پور از خنیاگر

زمان لازم برای یادگیری گیتار کلاسیک + معرفی علی رضا اشرف پور از خنیاگر یکی از سوالاتی که ذهن اکثر هنرجوها را در آغاز مسیر یادگیری درگیر میکند، این است که چقدر طول میکشد تا نواختن گیتار را یاد بگیرند؟ چه مدت زمانی لازم است تا بتوانند قطعه ی دلخواه خود را بطور کامل بنوازند؟ …

زمان لازم برای یادگیری گیتار کلاسیک + معرفی علی رضا اشرف پور از خنیاگر ادامه »