وزیرکشور آزادسازی حریم سواحل کشور با قاطعیت ادامه می یابد


اهواز – ایرنا – وزیرکشور گفت: آزاد سازی حریم سواحل شمالی کشورحسب دستور صریح رییس جمهور ، با قاطعیت و روال قانونی ادامه می‌یابد.


احمد وحیدی دوشنبه در جریان بازدید از مجتمع بندری امام خمینی در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا افزود:همکاری دستگاه‌های دولتی برای آزادسازی حریم سواحل شمالی مطلوب بوده و پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته است.
وی با اشاره به فرصت ۲۰ روزه رییس جمهور برای آزادسازی سواحل شمالی کشور افزود:پیش بینی ما این است در همان فرصت ۲۰ روزه آزادسازی سواحل شمالی به پایان برسد.
وزیرکشور در ادامه گفت: استانداران روی آزادسازی سواحل نظارت دارند و اصرار داریم در این مورد قانون بدون کم و کاست با هدف تامین منافع عمومی اجرا شود.


آزادسازی حریم سواحل جنوبی
وحیدی گفت: با وجود آنکه مساله آزادسازی حریم سواحل جنوبی کشور آنچنان جدی و چشمگیر نیست ولی دربرخی مناطق ساحلی استان هرمزگان آزادسازی سواحل شروع شده است.
وزیرکشور گفت:خوشبختانه در سواحل استان خوزستان مواردی از تعدی به سواحل و ضرورت آزادسازی حریم آنان تاکنون گزارش نشده است ولی چنانچه مواردی از تصرف حریم سواحل وجود داشته باید با آن برخورد کرد.
وی با اشاره به آزادسازی حریم و بستر رودخانه های کشور از ساخت و ساز غیرمجاز به خصوص در بستر رودخانه کرج گفت: تخریب بناهایی که در حریم با بستر رودخانه ها ساخته شده است با هماهنگی دستگاه قضایی شروع شده است.


ضرورت جلوگیری از ورود پساب های پتروشیمی ها به خور موسی
وزیرکشوردر بازدید دریایی از خورموسی به خبرنگار ایرنا گفت: پتروشیمی‌های منطقه باید طبق قانون به مسئولیت های اجتماعی خود عمل کنند واز ورود پساب های صنعتی به آبهای ساحلی خلیج فارس و خور موسی جلوگیری کنند.
وی گفت:واحدهای پتروشیمی ملزم هستند با ارائه برنامه زمان بندی شده از ورود پساب های صنعتی به آبهای منطقه جلوگیری کرده و دستگاه های نظارتی هم به وظایف خود در این خصوص عمل کنند.
وزیر کشور با اشاره به اینکه ورود و رهاسازی پساب های آلوده صنعتی پتروشیمی ها در تضاد با مصالح کشور و محیط زیست است افزود:پتروشیمی ها ملزم هستند پساب های صنعتی را پس از تصفیه رهاسازی کنند تا محیط زیست دریایی بیش از این آسیب نبیند.
وحیدی با بیان اینکه دولت سیزدهم ارزش زیادی برای حفظ محیط زیست قائل است ابرازامیدواری کرد در دولت سیزدهم وضعیت زیست محیطی دریایی و خشکی بهبود یابد.


واردات کالاهای اساسی از بندر امام خمینی(ره) بدون وقفه ادامه دارد
وزیرکشور گفت: واردات کالاهای اساسی بدون وقفه از طریق بندر امام خمینی(ره) ادامه دارد و مشکل خاصی در این روند وجود ندارد.
وحیدی سرعت گرفتن حمل کالاهای اساسی از بندر امام خمینی(ره) و تخصیص ارز را ۲ اولویت مهم دولت برای تامین کالاهای اساسی عنوان کرد.
حدود ۸۵درصد حجم کالاهای اساسی (نهاده های دامی و غلات) مورد نیاز کشور از طریق بندر امام خمینی(ره) وارد کشور می‌شود.