طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در دستور کار مجلس قرار گرفت


تهران- ایرنا- ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران  در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.


به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نشست علنی امروز- یکشنبه ۳۰ مرداد ماه- مجلس شورای اسلامی به ریاست محمد باقر قالیباف و با حضور ۱۹۸ تن از نمایندگان آغاز شد.


در این نشست قرار است ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران و گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح استفساریه ماده(۱۱) قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری مورد بررسی قرار گیرد.


 بررسی گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در مورد طرح یک فوریتی انتخاب نمایندگان در نهادها، هیأت‌ها، مجامع و شوراها با دستگاه الکترونیکی و گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح قانون مالیات بر عایدی سرمایه از دیگر برنامه های امروز جلسه علنی خواهد بود. 


 همچنین نمایندگان در این نشست گزارش شور دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل وگزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی را بررسی می کنند.


گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان جهاد کشاورزی استان‌ گلستان از سال۱۳۹۲ تا۱۴۰۰  از دیگر برنامه های امروز جلسه علنی خواهد بود.


انتخاب یک نفر از هر کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری و فرهنگی جهت عضویت در شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی و انتخاب یک نفر از کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات جهت عضویت در شورای عالی بیمه سلامت کشور در دستور کار امروز قرار دارد.      


همچنین انتخاب یک نفر از هر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و بهداشت و درمان جهت عضویت در هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران و انتخاب یک نفر از هرکمیسیون اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات جهت عضویت در شورای حقوق و دستمزد  از دیگر برنامه های امروز جلسه علنی خواهد بود.