در بررسی طرح ساماندهی فضای مجازی به نظرات مردم توجه شود


تهران-ایرنا- نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: فراهم نبودن زیرساخت های لازم، عدم تبیین طرح برای مردم، زمان نامناسب و بررسی زود هنگام طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی از دلایل مخالفت بنده با این طرح است.


اسماعیل حسین زهی در گفت وگو با ایسنا، درباره طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی، با بیان اینکه بنده از ابتدا با این طرح مخالف بودم، اظهار کرد: یکی از دلایل مخالفت بنده این است که زیرساخت های کشور برای اجرای این طرح فراهم نیست، از سوی دیگر باید فرصت داده می شد تا کمیسیون تخصصی بررسی بیشتری داشته و ابهاماتی که به این طرح وارد شده است را مرتفع می کرد.


وی در ادامه اظهار کرد: همچنین بنده با بررسی این طرح بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی نیز مخالف بودم چراکه باید این اجازه داده شود تا همه نمایندگان نظرات خود را در خصوص مفاد این طرح مطرح کنند. یکی دیگر از اشکالات وارده این است که روزی که درخواست بررسی طرح طبق اصل ۸۵ در مجلس مطرح شد، همه نمایندگان در صحن مجلس حضور نداشتند.


نماینده مردم خاش در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از سوی دیگر لازم بود در ابتدا مفاد طرح برای اذهان عمومی جامعه تبیین شود و اطلاع رسانی مناسب صورت گیرد و نظرات مردم نیز اخذ شود، خاطرنشان کرد: معتقدم سامان دهی فضای مجازی باید با در نظر گرفتن توان ‎ظرفیت داخلی در رقابت با پایگاه های داده خارجی و در عین حال عدم لطمه به ‎کسب و کارهای اینترنتی باشد.


حسین زهی در پایان تاکید کرد: حال که قرار است مفاد طرح ساماندهی فضای مجازی در کمیسیون مشترک بررسی شود، لازم است که به نظرات مردم توجه شده و ابهامات موجود مرتفع گردد. همچنین باید اطلاع رسانی شفافی از روند بررسی این طرح صورت گیرد. نباید در بررسی این طرح عجله کرد بلکه باید مطالعات و بحث های کارشناسی صورت گرفته و به نظرات کلیه متخصصان توجه شود.