خوش آمد گویی فارسی رئیس جمهور ارمنستان به سفیر جدید ایران


منبع خبر: خبر گزاری ایسنا