بازداشت چهار افسر امنیتی در کویت به اتهام شکنجهP>به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت کشور کویت روز چهارشنبه در بیانیه ای اعلام کرد: احمد المنصور وزیر کشور تصمیم به تشکیل کمیته ای گرفت که ماموریت اصلی آن بازنگری و بروز رسانی سیاست ها و اصول کاری دستگاه امنیتی بر اساس بهترین رویه های حقوقی بین المللی است.


یکی از وظایف این کمیته، اطمینان از مطابقت داشتن سیاست های در حال اجرا با قوانین موجود و معاهده های بین المللی امضا شده توسط کویت و نیز تدوین سیاست های لازم برای تضمین بیطرفی و حرفه ای بودن دستگاه امنیتی در حین انجام ماموریت هایش است.


تصمیمات این وزارتخانه در حالی است که دو هفته پیش یک افسر با ارایه شکایتی به دادستانی کویت، دستگاه امنیت کشور را متهم کرد که او را پس از ربودن و شکنجه، به مدت یک روز و نصف در اتاقی سرد و خنک حبس و در تمام این مدت به خوابیدن روی زمین بسیار سرد وادار کرده است.