ایران در ارائه پیشنهادات پیشگام بوده است آمریکا به بلاتکلیفی


تهران – ایرنا – یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده ایرانی گفت: ارائه پیشنهادات امری معمول در هر مذاکراتی است ایران از روز اول در ارائه ایده‌ها و پیشنهادات جدید پیشگام بوده و طرف‌های دیگر را نیز تشویق به چنین کاری کرده است.


این منبع در گفت وگو با خبرنگار سیاست خارجی ایرنا افزود: تیم مذاکره کننده ایرانی همیشه هر گونه پیشنهاد جدید را با دقت بررسی کرده است، البته اگر پیشنهادی در کار باشد.


وی اظهار داشت: همه باید توجه داشته باشند که هر گونه تحولی که خارج از دامنه مذاکرات وین است، تاثیری بر دستور کار مذاکرات نخواهد داشت. اگر طرفی در مذاکرات هست که بنا به هر دلیلی کند حرکت می‌کند، به طور مسلم آن طرف ایران نیست.


این منبع با اشاره به عدم تصمیم گیری آمریکایی‌ها گفت: آمریکا در نهایت باید تصمیم بگیرد و به کش دادن این فرآیند و بلاتکلیفی خود پایان دهد.