در شهرها هنگام سحر چه خبر است؟

در شهرها هنگام سحر چه خبر است؟ در استان قم یکی از رسم‌های معمول سحرخوانی بود. عده‌ای در سحرگاه مناجات ویژه آن ساعت را می‌خواندند و یا طبل می‌زدند و عده‌ای دیگر با فانوس در کوچه‌ها راه می‌رفتند و همسایه‌ها را بیدار می‌کردند. اما امروزه با پیشرفت تکنولوژی این رسم در استان قم تقریباً از …

در شهرها هنگام سحر چه خبر است؟ ادامه »