خدمات کفسابی : اجرای عملیات بهسازی،جرم برداری،پولیش

خدمات کفسابی : اجرای عملیات بهسازی،جرم برداری،پولیش سنگ به معنای ارزش است و هرساله صدها هزار مترمربع سنگ در ساختمان ها به دلیل اینکه جلا و کیفیت خود را از دست داده اند تعویض میگردند و میلیون ها مترمربع سنگ در بناهای کشور بدون حفاظت و نگهداری رو به نابودی می رود و همه اینها …

خدمات کفسابی : اجرای عملیات بهسازی،جرم برداری،پولیش ادامه »