آداب و رسوم ایرانیان در عید سعید فطر

 آداب و رسوم ایرانیان در عید سعید فطر    عید فطر یکی از دو عید بزرگ اسلامی است که در روز اول ماه شوال آن را جشن می گیرند.