کنعانی دستیابی به توافق قوی و پایدار به تصمیم و اراده آمریکا


تهران – ایرنا – سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: دستیابی به توافقی خوب، قوی و پایدار که منافع پیش‌بینی شده در برجام را برای ایران تضمین کند، متعهد هستیم و رسیدن به چنین توافقی به تصمیم و اراده آمریکا بستگی دارد.  


به گزارش حوزه سیاست خارجی ایرنا، ناصر کنعانی در توییتی نوشت: جمهوری اسلامی ایران در برجام بوده و هست، طرفی که برای بازگشت، باید حسن نیت و التزام خود را ثابت کند، دولت آمریکاست.


سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: ما همچنان دستیابی به توافقی خوب، قوی و پایدار که منافع پیش‌بینی شده در برجام را برای ایران تضمین کند، متعهد هستیم.  


کنعانی خاطرنشان کرد: رسیدن به چنین توافقی به تصمیم و اراده آمریکا بستگی دارد.