کمیسیون تلفیق ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی


عضو کمیسیون تلفیق بودجه گفت: با تصویب کمیسیون تلفیق مقرر شد دولت در سال ۱۴۰۱ حدود ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی و تجهیزات پزشکی به جز گندم اختصاص دهد.


مهدی فرشادان در گفتگو با خبرنگار سیاسی ایرنا با اشاره به بررسی ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ گفت:  با تصویب کمیسیون تلفیق مقرر شد دولت در سال ۱۴۰۱ حدود ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی و تجهیزات پزشکی به جز گندم اختصاص دهد.


نماینده مردم سنندج ادامه داد: مقرر شد حداقل مبلغ ۹ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات نفت خام و گاز به غیر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی بر اساس نرخ ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی  اختصاص داده شود.


وی گفت: ارز ترجیحی برای واردات گندم اختصاص داده نشد.هر سال ۳ و نیم میلیون دلار ارز ترجیحی به واردات گندم اختصاص می‌یافت.


عضو کمیسیون تلفیق بودجه اظهار داشت: ۹ میلیارد تخصیص داده شده، بدون درنظر گرفتن ارز مربوط به گندم است و مقرر شد با تامین بودجه ای مستقل، با افزایش قیمت خرید از کشاورزان، گندم مورد نیاز توسط دولت از تولید داخل تامین شود. 


به گزارش ایرنا، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی اختصاص یافته بود.