موضوع مطرح شده در زمینه ارائه پیش نویس مذاکرات مسائل انحرافی


تهران – ایرنا – عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: موضوع مطرح شده در زمینه ارائه پیش‌نویس مذاکرات مسائل انحرافی است و چند صفحه بودن این پیش‌نویس هیچ موضوعیتی در برجام ندارد.


شهریار حیدری در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا درباره ارائه پیش‌نویس در مذاکرات هسته‌ای گفت: آنچه که برای ایران مهم است و اهمیت دارد بحث توافق خوب با رعایت منافع ملی جمهوری اسلامی و لغو تحریم‌هاست و اینکه پیش‌نویس چند صفحه باشد اهمیتی ندارد.


عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اضافه کرد: موضوعات مطرح شده در زمینه ارائه پیش‌نویس مذاکرات مسائل انحرافی است و چند صفحه بودن این پیش‌نویس موضوعیتی در برجام ندارد. متن توافق پس از تدوین و امضا  رسمیت پیدا می‌کند.


موضوع ارائه پیش نویس صحت ندارد


نماینده مردم قصر شیرین اظهار داشت: روز گذشته هم جلسه‌ای در مورد بحث ارائه پیش نویس مذاکرات در کمیسیون امنیت ملی بدون حضور وزیر امور خارجه برگزار شد. واقعیت این است که موضوع ارائه پیش نویس صحت ندارد. از وزیر امور خارجه هم در این زمینه سوال شد که گفتند این موضوعیتی ندارد.


حیدری تاکید کرد: آنچه که برای مجلس و کمیسیون امنیت ملی اهمیت دارد حفظ و تامین منافع ملی کشور است و قطع یقین باید در خروجی برجام مصالح کشور در نظر گرفته شود در این صورت برای بازگشت به برجام منعی وجود ندارد چون طرح اقدام راهبردی هم تشویقی برای بازگشت اعضای برجام و ترغیب آنها برای لغو تحریم‌هاست.


وی افزود: در قانون اقدام راهبردی تدابیری را در ۹ بند تدوین کرده تا ایران برنامه هسته‌ای مورد نیاز کشور را پیش ببرد و نهایت خروجی این موضوعات باید لغو همه تحریم‌ها باشد در غیر این صورت پیش نویس مذاکرات هیچ‌گونه موضوعیتی ندارد.


خطوط قرمز از سوی تیم مذاکره‌کننده رعایت شده است


عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه خطوط قرمز از سوی تیم مذاکره‌کننده رعایت شده است، گفت: خطوط قرمز مذاکرات تعریف‌ شده نظام است و تیم مذاکره‌کننده هم نمی تواند خارج از این خطوط حرکت کند.


وی افزود: حفظ اقتدار سپاه، لغو تحریم‌ها، تقویت امنیت دفاعی کشور و تامین منافع ملی خطوط قرمز مذاکرات هستند و تیم مذاکره‌کننده هم وظیفه دارد که در این راستا اهداف نظام و حاکمیت را پیش ببرد.


حیدری گفت: تیم مذاکره کننده پیش‌برنده اهداف و تصمیماتی است که در کارگروه تصمیمات نظام اتخاذ می‌شود و منطق  این تیم هم حفظ منافع کشور است.آخرین بروزرسانی سایت: 1400-12-18 19:40