مجلس با انتشار اوراق اسلامی تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد ریال موافقت


تهران – ایرنا – نمایندگان مجلس شورای اسلامی موافقت کردند در سال ۱۴۰۱ با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی شرکت‌های دولتی تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند.


به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی نوبت بعدازظهر روز سه‌شنبه (سوم اسفندماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزییات بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱، نمایندگان با بند (الف) تبصره ۵ موافقت کردند.


در بند (الف) تبصره ۵ آمده است: در سال ۱۴۰۱ اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی شرکت‌های دولتی تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند.


همچنین در بند (ب) نیز آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود برای تأمین مالی مصارف این قانون تا سقف ۸۶۰ هزار میلیارد ریال، انواع اوراق مالی اسلامی(ریالی- ارزی) از جمله اسناد خزانه اسلامی که منطبق بر قوانین و مقررات و در چهارچوب عقود اسلامی باشد، را منتشر و منابع حاصل از انتشار نقدی اوراق را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره(۵) این قانون واریز و اسناد خزانه اسلامی موضوع ردیف درآمدی۳۱۰۱۰۳ جدول شماره (۵) این قانون را با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا پایان سال ۱۴۰۴ منتشر و به طلبکاران دستگاههای اجرائی بابت تادیه مطالبات واگذار کند.  


در ادامه این بند تاکید شده است: بازپرداخت اصل، سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق در جداول شماره(۸) و (۹) این قانون پیش‌بینی‌ و قابل پرداخت است.