فرایند بارگذاری اطلاعات ارزیابی خدمات دانشجویی تمدید شد


فرایند بارگذاری اطلاعات ارزیابی خدمات دانشجویی دانشگاه‌های دولتی در سامانه ارزیابی سازمان امور دانشجویان وزارت علوم تا ۵ تیرماه ۱۴۰۲ تمدید شد.


به گزارش ایسنا؛ مجتبی شرانجانی مدیر کل دفتر نظارت و ارزیابی سازمان امور دانشجویان ضمن بیان این مطلب گفت: فرایند بارگذاری اطلاعات ارزیابی خدمات دانشجویی دانشگاه‌های دولتی در سامانه ارزیابی از ۲۵ اردیبهشت ماه آغاز شد و قرار بود نمایندگان دانشگاه‌های دولتی تا ۲۵ خرداد ماه، اطلاعات مورد نیاز ارزیابی را در سامانه مربوطه بارگذاری کنند.


وی ادامه داد: با توجه به قطعی‌های مکرر سامانه در برخی از روزهای اخیر و درخواست دانشگاه‌ها، دفتر نظارت و ارزیابی سازمان، مهلت بارگذاری اطلاعات را تا پنجم تیرماه سال ۱۴۰۲ تمدید کرد.

منبع خبر: خبر گزاری ایسنا
لینک مطالب دیگرآشنایی با شرکت گرماسرما سازه