ضرورت انتقال فناوری از متن کاغذ به بطن جامعهP>دکتر نصیر دهقان روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار علم و آموزش ایرنا از انعقاد قراردادهایی بین دانشگاه علوم پزشکی ایران با تعدادی از شرکت‌های فناور برای طراحی و تولید محصولات سلامت محور خبر داد و افزود: بیش از ۵۰ هسته، واحد و شرکت فناور با مرکز رشد و نوآوری دانشگاه علوم پزشکی ایران قرارداد دارند که دو سوم آنها به طراحی خدمت و تولید محصولات سلامت محور مشغول هستند.


وی ادامه داد: رویکرد کنونی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت مبنی بر احصای نیازهای مبتنی بر سلامت جامعه توسط واحدها و شرکت های دانش بنیان از یک سو و تولید محصولات و پوشش تقاضا و ارایه خدمات از سوی دیگر باید بیش از گذشته در مسیر ترجمان دانش و انتقال فناوری عمل کند.


دهقان به روی آوردن مردم به استفاده از شبکه های مجازی برای انجام امور روزانه اشاره کرد و گفت: با توجه به پاندمی کرونا طی ۲ سال گذشته، بهره مندی از محصولات پیشگیرانه و ارایه خدمات غیرحضوری در بستر وب توسعه قابل توجهی پیدا کرد، به نوعی که دریافت تقاضاهای مجازی از سوی جامعه به دریافت انواع مشاوره، ویزیت و چکاپ های بهداشتی – درمانی گسترده شد و به نظر می رسد که این تغییر رفتار به عادت ماندگارتر اقشار مردم بدل شده باشد.


عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران افزود: از سوی دیگر با توجه به انتقال آموزش ها به فضای مجازی، ارتقای سیستم های مرتبط با فرآیند یاددهی – یادگیری و ارزشیابی غیرحضوری دانش آموزان و دانشجویان باید مورد توجه جدی استارتاپ ها، ذینفعان و بازیگران زیست بوم نوآوری – فناوری قرار گیرد.


رییس مرکز آموزش مهارت های بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایران افزود: در واقع با امکان سنجی، اولویت بندی و برنامه ریزی باید اهداف دانشگاه های نسل سوم به منصه ظهور برسد. از این رو تدارک سازوکار عملیاتی جهت آموزش و ارتقای توانمندی دانشجویان و اعضای هیات علمی به فراخور پاسخ به نیازهای آینده کشور از جمله خدمات مرتبط با جمعیت سالمند و بیماری های غیرواگیر اهمیت زیادی دارد.


وی تاکید کرد: دانشگاه ها باید با بهبود زمینه و بسترسازی مناسب در مسیر گردآوری ایده های کاربردی و نوآورانه فعالان حوزه کسب و کار با تقویت ارتباط با صنعت قدم برداشته و فاصله میان شرایط موجود و مطلوب را کاهش دهند. یکی از مهمترین محاسن این رویکرد کمک به تجاری سازی محصولات و دستاوردهای دانشگاهی است.


دهقان افزود: همچنین با تسهیل فرآیندهای حضور تیم ها، استارتاپ ها و گسترش کیفی شرکت های دانش بنیان باید بتوانند ارزش آفرین بوده و به صرف چاپ چند مقاله کتابخانه ای دل خوش نکنند.


وی تاکید که می توان با توسعه مجازی سازی ارایه خدمات و فرآیند راهبری (منتورشیپ) سلامت محور در مراکز رشد و نوآوری انگیزه و اشتیاق دوچندانی در جامعه علمی کشور به ویژه دانشجویان ایجاد کرد و عدالت در دسترسی و بهره مندی امکانات را بهبود بخشید، ضمن آنکه حمایت از تربیت کارآفرین و ایجاد شرکت های زایشی (Spin Off) یا اشتقاقی که از دانشگاه ها یا مراکز فناوری-تحقیقاتی بیرون می آیند، باید در ماموریت و اولویت موسسات آموزش عالی قرار گیرند.


عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران اظهار امیدواری کرد که با برقراری تعاملات سازنده و هم افزایی میان بخشی و بین رشته ای، کشور در راستای اقتصاد دانش محور سوق داده شود.