شمخانی نمایش رفع تحریم سازنده نیست


تهران-ایرنا- دبیر شورای عالی امنیت ملی انتفاع اقتصادی واقعی و موثر ایران را شرط لازم شکل‌گیری توافق عنوان کرد و گفت: نمایش رفع تحریم اقدامی سازنده تلقی نمی‌شود.


به گزارش ایرنا، دریابان علی شمخانی روز شنبه در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: انتفاع اقتصادی واقعی، موثر و قابل راستی‌آزمایی ایران، شرط لازم برای شکل‌گیری توافق است.


دبیر شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: نمایش رفع تحریم اقدامی سازنده تلقی نمی‌شود.