زارع پور ایران به یکی از صادرکنندگان خدمات فضایی منطقه تبدیل


لیلا اسماعیل نژاد


۲۲ فروردین ۱۴۰۱،‏ ۱۷:۵۶

کد خبر: 84712976


۰ نفرT T