تخریب و مصادره منازل مردم فلسطین در ادامه سیاست های آپارتایدی


تهران-ایرنا-سخنگوی وزارت امور خارجه بر لزوم حمایت از مردم فلسطین، توقف تخریب منازل و مصادره زمین‌های آنها که در ادامه سیاست‌های آپارتایدی رژیم کودک‌کش صهیونیستی صورت می‌پذیرد، تاکید کرد.


به گزارش حوزه سیاست خارجی ایرنا، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه با محکوم کردن اقدامات نژادپرستانه رژیم صهیونیستی در کوچانیدن اجباری ساکنان فلسطینی منطقه شیخ جراح از منازلشان، با ملت فلسطین، به عنوان ساکنین اصلی و واقعی این سرزمین کهن و مهد ادیان الهی اعلام همبستگی کرد.


سخنگوی وزارت امور خارجه بر لزوم حمایت از مردم فلسطین، توقف تخریب منازل و مصادره زمین‌های آنها که در ادامه سیاست‌های آپارتایدی رژیم کودک‌کش صهیونیستی صورت می‌پذیرد، تاکید کرد و از جامعه جهانی و سازمان‌های بین‌المللی خواست تا به تعهد قانونی و انسانی خود در این رابطه جامه عمل بپوشانند.