امیرعبداللهیان جمهوری اسلامی ایران براساس قوانین داخلی و فرهنگی


تهران- ایرنا- وزیر امور خارجه در دیدار مدیر دفتر منطقه‌ای یونسکو با بیان اینکه ایران براساس قوانین داخلی و فرهنگی خود به سند ۲۰۳۰ نگاه می‌کند، رابطه جمهوری اسلامی و یونسکو به ویژه در حوزه‌هایی چون ثبت میراث فرهنگی را نزدیک توصیف کرد.


به گزارش حوزه سیاست خارجی ایرنا، گلدا الخوری در آغاز ماموریت خود به عنوان مدیر دفتر منطقه‌ای یونسکو با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه دیدار کرد.  


امیرعبداللهیان با تبریک و آرزوی موفقیت برای مدیر دفتر منطقه‌ای یونسکو، رابطه کشورمان و یونسکو به ویژه در حوزه‌هایی چون ثبت میراث فرهنگی را نزدیک خواند و توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌های آموزش، آموزش عالی و فناوری به ویژه در حوزه بانوان ایرانی را مثالزدنی دانست.  


وزیر امور خارجه با اشاره به سند ٢٠٣٠ افزود: قرار بود این سند در حوزه آموزش باعث همبستگی جهانی باشد اما با نادیده گرفتن هویت و واقعیت‌های فرهنگی کشورها آنها را در این حوزه دچار مشکل کرده است و از این رو جمهوری اسلامی ایران براساس قوانین داخلی و فرهنگی خود به این سند نگاه می‌کند.


گلدا الخوری نیز در این دیدار شرحی از برنامه‌های خود برای دفتر را ارایه و وعده داد حداکثر تلاش خود را برای ارتقای جایگاه این دفتر منطقه‌ای به عمل آورد.  


خاطر نشان می سازد دفتر منطقه ای سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد – یونسکو در ایران هماهنگی فعالیت های یونسکو در کشورهای ایران، افغانستان، پاکستان و ترکمنستان را برعهده دارد.


امیرعبداللهیان: جمهوری اسلامی ایران براساس قوانین داخلی و فرهنگی خود به سند ۲۰۳۰ نگاه می‌کند