چهار کارگروه برای بررسی نهایی محورهای سند تحول تشکیل می شود


تهران – ایرنا – جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست رییس جمهور تشکیل و در آن محورهای مختلف سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی و مقرر شد دبیرخانه شورا برای تصویب نهایی این سند چهار کارگروه تشکیل دهد.


به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی عصر امروز (شنبه) به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد و در آن محورهای مختلف سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی و مقرر شد دبیرخانه شورا برای تصویب نهایی این سند در جلسه ۲۴ اسفند چهار کارگروه تشکیل دهد تا در قالب این کارگروه ها همه محورهای اساسی سند تحول شورا مورد بررسی کامل و جامع قرار بگیرد.


سند تحول شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که در حکم مقام معظم رهبری برای دوره جدید شورا مورد تاکید قرار گرفته بود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.