چاپ مقاله مطالعات بالینی کوویران برکت در یکی معتبرترین مجلات


تهران – ایرنا – اولین مقاله مطالعات بالینی کوویران برکت با عنوان ارزیابی خاصیت خنثی کنندگی واکسن کوویران بر روی واریانت های نگران کننده ویروس کرونا در یکی از معتبرترین مجلات دنیا به نام Clinical Microbiology and Infectio‌n چاپ شد.


به گزارش ستاد اجرایی فرمان امام، از نظر ضریب تاثیر، این مجله جزو پنج مجله برتر دنیا در زمینه بیماری‌های عفونی می باشد.


علاوه بر این مقاله، پنج مقاله دیگر از مطالعات بالینی واکسن کوویران برکت زیر نظر داوری یا در شرف چاپ می باشد.


پیش از این نتایج مطالعات پیش بالینی چاپ شده است. همچنین مطالعات حیوانی واریانت اومیکرون بصورت پری پرینت چاپ شده است.