پکیج رتبه شو کنکور نظام جدید!


پکیج رتبه شو کنکور نظام جدید!

با کمترین هزینه ممکن می توانید مشاور کنکور خود ساخته شوید.

تنها در سه پوستر رنگی مایند مپ فوق العاده
شامل: انواع روش های مطالعه دروس حرفه ای ، انواع روش های تست زنی ، مهارت های آزمون و تحلیل آزمون ، دوره و مرور حرفه ای ، تندخوانی و افزایش تراز و درصد آزمون ها و …

کیفیت عالی، مناسب برای پرینت