وزیر کشور با رعایت مقررات دلیلی برای وضع محدودیت جدید وجود ندارد


لیلا اسماعیل نژاد


۲۴ بهمن ۱۴۰۰،‏ ۱۲:۱۱

کد خبر: 84649554


۰ نفر