معافیت مالیاتی هنرمندان مجددا ابقا شد عوارض مازاد سیگار حذف


تهران_ایرنا_سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ گفت: مصوبه این کمیسیون درباره مالیات هنرمندان و مالیات مضاعف بر سیگار حذف شد و همان مصوبه صحن ملاک خواهد بود.


به گزارش خبرگزاری ایرنا، رحیم زارع اظهار داشت:  با توجه به اختلاف نظر بین هیات رییسه کمیسیون تلفیق و هیات رییسه مجلس درباره مصوبات اخیر کمیسیون تلفیق درباره موارد ارجاعی از صحن، نشستی تشکیل شد و درباره سه موضوع مالیات هنرمندان، مالیات مضاعف بر سیگار و مالیات بر خانه های لوکس تصمیم گیری شد.


سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: نظر هیات رییسه بر این است که با توجه به حذف این سه مورد در صحن علنی ، دیگر قابلیت بررسی در کمیسیون تلفیق نداشته لذا مصوبه جدید کمیسیون تلفیق درباره مالیات هنرمندان و مالیات مضاعف بر سیگار حذف شد و همان مصوبه صحن ملاک است.


زارع افزود: همچنین درباره مالیات بر خانه های لوکس هم مصوبه صحن برقرار است که طبق آن، واحدهای مسکونی و باغ ویلاهایی که ارزش آن ها با احتساب عرصه و عیان بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال باشد مشمول مالیات به میزان ۲ در هزار می شود. لذا مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق در این باره حذف می شود و همان مصوبه صحن ملاک خواهد بود.


 به گزارش ایرنا، هفته گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی بخش درآمدی بند (ق) تبصره ۶ را بررسی کردند که در آن آمده بود «معافیت مالیاتی فعالیت‌های مربوط به انتشارات کمک درسی و فعالیت های هنری موضوع بند(ل) ماده(۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم حذف می شود.»


در جریان بررسی این بند با پیشنهاد عباس مقتدایی نماینده اصفهان این عبارت«فعالیت های هنری موضوع بند(ل) ماده(۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم» از بند (ق) تبصره ۶ حذف شد که این به معنای ابقای معافیت مالیاتی هنرمندان در سال آینده است.


منتها مابقی متن این بند به دلیل ابهاماتی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد؛ کمیسیون تلفیق در جریان بررسی موارد ارجاعی در صحن یک جز را به بند (ق) الحاق و تصویب کرد که در آن آمده بود «معافیت مالیاتی فعالیتهای هنری از قبیل هنرپیشه گان، موضوع بند (ل) ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً تا سقف دو میلیارد(۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در سال قابل اعمال است و بیشتر از آن حسب مورد به نرخ ماده(۱۰۵) یا ماده (۱۳۱) قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می شود.»


با توجه به تصمیمم جدید کمیسیون تلفیق مصوبه صحن علنی ملاک است و بدین ترتیب «معافیت مالیاتی هنرمندان در سال آینده ابقا شد.»


همچنین نمایندگان مجلس بندالحاقی ۷ تبصره ۶ درباره عوارض مضاعف بر سیگار را حذف کرده بودند اما کمیسیون تلفیق در بررسی موارد ارجاعی از صحن تصویب کرده بود که «از ابتدای سال ۱۴۰۱ به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ هزار و دویست(۱.۲۰۰)ریال، تولید داخل با نشان بینالمللی(برند) مبلغ شش هزار(۶.۰۰۰)ریال، هر نخ سیگار وارداتی مبلغ یازده هزار(۱۱.۰۰۰)ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی یکصد و پنجاه هزار(۱۵۰.۰۰۰)ریال و هر بسته تنباکوی وارداتی سیصدهزار(۳۰۰.۰۰۰)ریال به عنوان عوارض اضافه میگردد.»


این مصوبه جدید کیمسیون تلفیق نیز حذف شد و لذا تصمیم قبلی نمایندگان در صحن علنی مبنی بر مخالفت با افزایش چندین برابری عوارض سیگار در سال آینده برقرار خواهد بود.