عوارض آزاد راه ها در سال آینده افزایش یافت


تهران- ایرنا- با تصویب نمایندگان عوارض آزاد راه‌هایی که پس از دوران مشارکت به دولت واگذار شدند به میزان ۱۰ درصد افزایش می یابد.


به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا،  نمایندگان در نشست علنی امروز – پنج شنبه(۵ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی با  پیشنهاد اصلاحی جز در بند الحاقی ۵تبصره ۶ ماده  که از سوی جعفر قادری نماینده شیراز با عنوان «آزادراههای که پس از دوران مشارکت به دولت واگذار شدند» موافقت کردند.


 براساس بند الحاقی۵ تبصره ۶ در سال ۱۴۰۱ عوارض آزادراههای که پس از دوران مشارکت به دولت واگذار شدند به میزان ۱۰ درصد افزایش می یابد و منابع حاصله به صورت ماهانه به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز می گردد.


«کیومرث سرمدی واله» نماینده مردم اسد آباد در مورد افزایش عوارض آزاد راهها گفت: مورد مصرف  افزایش عوارض آزاد راه‌ها باید در  جای صرف شود که به نفع محرومان باشد.