سیدحسن آقامیری:مسلمانی به رفتار است،به اسم نیست به عمل است

0 76

آمل امروز/صحبتهای انتقادی و تاثیربرانگیز حسن آقامیری

سید حسن آقامیری :مسلمانی به رفتار است! به اسم نیست به عمل است . صدام حسین هم نامش حسین بود.....

هیچ کدام از آقایان مامورین سد معبر شهرداری را ندیدند ؟ ندیدند چگونه با انسانهایی که می خواهند کار کنند رفتار می کنند؟؟ انسانهایی که نمیخواهند دزدی و اختلاس کنند....

کلیپ انتقادی حسن آقامیری

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.