شرکت های هواپیمایی موظف به پذیرایی کامل از مسافران هستند


تهران – ایرنا – رییس کمیته امنیتی، انتظامی و اجتماعی مدیریت بیماری کرونا گفت: شرکت‌های هواپیمایی متصل به سامانه «ایران من» اختیار تکمیل ظرفیت مسافرگیری را دارند اما موظفند از مسافران پذیرایی کامل داشته باشند.


به گزارش ایرنا، سید مجید میراحمدی افزود: براساس مصوبه ستاد ملی مدیریت بیماری کووید۱۹ مقرر شد شرکت‌های هواپیمایی متصل به سامانه «ایران من» با ظرفیت کامل مسافرگیری کنند.


رییس کمیته امنیتی، انتظامی و اجتماعی مدیریت بیماری کرونا ادامه داد: براساس گزارش‌های واصله پذیرایی در هواپیماها صرفا در حد ارائه آب نوشیدنی است و برای همین وزارت راه و شهرسازی موظف به رسیدگی به این تخلفات و رعایت کامل حقوق مسافران شده است.