تفویض اختیار صدور مجوز طرح های نیروگاهی به محیط زیست استان ها


تهران – ایرنا – وزارت نیرو با توجه به ضرورت تسریع در انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست‌محیطی برای صدور مجوز به پروژه‌های خُرد نیروگاهی و با هدف کاهش زمان صدور مجوزها، پیشنهاد کرد صدور مجوز زیست‌محیطی پروژه‌های یاد شده به ادارات محیط زیست استان‌ها واگذار شود.


به گزارش ایرنا، مباحث مرتبط با تأمین نیاز شبکه برق کشور همواره از حساسیت بالایی برخوردار بوده است.


با توجه به اینکه نرخ مصرف برق در کشور در سال‌های گذشته به‌شدت افزایش یافته و همچنین به‌دلیل وجود مشکلات عدیده در توسعه ظرفیت تولید کلان در کشور، وزارت نیرو با در نظر گرفتن ماهیت خدماتی نیروگاه‌های حرارتی کشور، احداث نیروگاه‌های مقیاس متوسط را به‌منظور تأمین نیاز برق پیک سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در دستور کار خود قرار داده و مکاتباتی را با سازمان حفاظت محیط زیست به‌عنوان راهکارهای پیشنهادی مستثنا کردن واحدهای مقیاس کوچک و متوسط از انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست‌محیطی به‌منظور تسریع در برنامه‌های اجرایی انجام داد.


سازمان محیط زیست در پاسخ به مکاتبات وزارت نیرو اعلام کرد نیروگاه‌های گازی در هر مقیاس مشمول انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست‌محیطی هستند.


وزارت نیرو در نهایت با توجه به تعدد پروژه‌های نیروگاه‌های مقیاس کوچک و متوسط شرکت تولید نیروی برق حرارتی در سطح کشور و محدودیت زمانی احداث این واحدها جهت تأمین پیک بار سال آتی، عدم گستردگی مباحث زیست‌محیطی این نیروگاه‌ها به‌دلیل عدم مصرف آب و مازوت، ضرورت تسریع در انجام مطالعات ارزیابی و کاهش زمان صدور مجوز، پیشنهاد تفویض صدور مجوز زیست‌محیطی پروژه‌های نیروگاهی مقایس کوچک و متوسط به ادارات محیط زیست استان‌ها را به دولت ارائه کرد که مراحل بررسی کارشناسی را در کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت می‌گذراند.


سازمان حفاظت محیط زیست پیش‌تر در نامه‌ای رسمی عدم مخالفت خود را با پیشنهاد وزارت نیرو اعلام کرده است و این پیشنهاد پس از تأیید کمیسیون تخصصی دولت، برای تصویب نهایی در دستور کار هیأت وزیران قرار می‌گیرد.