افزودن بندهای الحاقی متعدد کار بررسی بودجه را حساس کرده است


تهران- ایرنا- معاون امور مجلس رئیس جمهور با اشاره به طرح ۸ هزار پیشنهاد از سوی نمایندگان به لایحه بودجه ۱۴۰۱ کشور، تاکید کرد: اضافه کردن چشمگیر تسهیلات تکلیفی بانک‌ها، کار بررسی بودجه را حساس کرده است.


به گزارش حوزه دولت ایرنا، سید محمد حسینی معاون امور مجلس رییس جمهور در توئیتی تاکید کرد: طرح ۸۰۰۰ پیشنهاد از سوی نمایندگان و افزودن بندهای الحاقی متعدد به بودجه در کمیسیون تلفیق و اضافه کردن چشمگیر تسهیلات تکلیفی بانک‌ها، کار بررسی بودجه را حساس کرده است.


حسینی اضافه کرده است: البته رهبر معظم انقلاب هشدار دادند که مجلس تکلیف ما لایطاق نکند؛ امید که مصوبه نهایی به نفع مردم باشد.