“اطلاعیه شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان استان مازندران “

0 47

آمل امروز/"اطلاعیه شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان استان مازندران "

"عطا به زور چو خواهند از کسی باج است"
"این انتصاب تلخ باپیروزی شیرین ملت سنخیت ندارد"
شهدشیرین وگوارای پیروزی ۲۹ اردیبهشت برای نسل آینده نقطه عطفی درتاریخ سیاسی ایران خواهد بود یکی از،روزهای استثنائی که بیشتر به حماسه می ماند که مهمترین وجه ممیزه آن حضور بیش از ۴۱ میلیون مردم پای صندوقهای رای بود، جدالی سخت که درواقع می شودگفت تعیین مسیری برای ملت سرافراز ایران بود، انتخاب بین دروغها وافتراها که از پشتیبانی بسیار بالایی از نظر مالی و ستادی برخوردار بودند، با حقیقتی مظلوم بدون پشتوانه خاص ولی با اخلاص، آنگونه که این پیروزی همگان را انگشت به دهان نمود.
آنچه را که درصحنه آرائی سیاسی شهرستان آمل دراین چندماه اخیر شاهد بوده ایم واقعاحیرت آوراست موضع گیریهای سیاسی علیه اصلاح طلبان درفردای پیروزی ۲۹ اردیبهشت چه پیامی می تواند برای جریان پیروز انتخابات داشته باشد؟ متاسف می شویم بگوییم که دستان مرئی ونامرئ با پشتوانه ای از آوردگاه رقیب بابهره گیری ازبرخی عافیت طلبان مسندنشین بر رنج مجاهدتهای شبانروزی مخلصان پر تلاش ستادهای کاندیدای پیروز در مازندران افزود آنان هرآنچه راکه درتوان داشته اند بکار بستند تابلکه بتوانند این پیروزی رابااین انتصاب در امل به تلخکامی بکشانند وآنچه راکه اصلاح طلبان وجوانان ومردمی که باشوق رهایی از انحصارطلبان و اقتدارگرایان به میدان آمده اند و بدست آوردند به دلسردی و خستگی مضاعف بکشانند
جریان پیروز اگر چه شاهد بد اخلاقی هایی درحوزه عمومی بوده است ولی هرگز وارد بی اخلاقی های رقیب نگردید وهمواره با اغماض و بزرگ منشی ازآن عبور کرد و با صدای بلنداعلام نمود که رفتارخویش را با صدای ملت که خواسته های خود را درصندوق آراء به نمایش در خواهد آورد تنظیم می کند وهمواره ازرقیب نیزدعوت نمود تاصدای مردم رابشنوند
متاسفانه آنچه راکه در شهرستان آمل اتفاق افتاده یک سوء تفاهم بزرگ در مردم ایجاد کرد و آب به آسیاب جریانی که اصل پیروزی را نخواست بپذیرد ریخت
مدیران متوهم مسندنشین و مدیران ارشدسیاسی دولت یازدهم نشان داده اند که ازعقلانیت سیاسی بهره ی کافی ندارند! وگرنه چرا باید در اولین روزهای پیروزی یک اکثریت قاطع دست به این کار شگفت انگیز بزنند و شوک سیاسی وارد کند
شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان استان مازندران ضمن نابجا دانستن رفتارمتولیان و مسئولان سیاسی استان درنصب فرماندار آمل آنرا نوعی دهن کجی به آراء ملت در۲۹اردیبهشت تلقی وآن را محکوم می کنند واز مسئولان ومتولیان سیاسی کشورمی خواهند در این تصمیم تجدیدنظر کنند تا شآن و جایگاه اکثریت پیروز حفظ بماند و افکارعمومی حرمت نگه داشته شود امیدواریم متولیان سیاسی استانی درآینده ی نزدیک نسبت به جبران این خطای بزرگ اقدام کنند و در جهت رفع نگرانی مردم بویژه نسل جوان تلاش نمایند و به خواسته اکثریت احترام بگذارند

"مسئول شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان استان مازندران احمدی فولادی "

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.